Saxion hogeschool heeft een scherp oog voor de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Voor het studiejaar 2018/19 zijn er bij Saxion 8.800 aanmeldingen van nieuwe eerstejaars studenten. Dat aantal ligt iets hoger (+ 1,6%) dan vorig studiejaar. Van dit aantal studeren er circa 3.000 in Deventer, 5.750 in Enschede en 250 in Apeldoorn. In totaal telt Saxion ongeveer 26.500 studenten. Als enige hogeschool in Nederland gaat Saxion technologie en technologische innovaties onderdeel laten uitmaken van alle opleidingen.

Onderzoek
“Nederland doet het goed op het gebied van onderzoek,” zegt bestuursvoorzitter Anka Mulder. “Maar niet als het gaat om kennisoverdracht. Onderzoeken van universiteiten blijven vaak op de plank liggen. Niet omdat universiteiten dat willen, maar omdat ze geen tijd hebben om die naar bedrijven te brengen en tot producten te ontwikkelen. Hun onderzoek er ook niet op gericht om vragen uit het bedrijfsleven te beantwoorden. Het is fundamenteel onderzoek en dat is al lastig voor grotere bedrijven, laat staan voor het MKB. Dat is ongewenst, want het MKB is de banenmotor van Nederland, zeker in Oost-Nederland. Hogeschoolonderzoek is anders. Het is toegepast onderzoek en hogescholen hebben sterke relaties met het bedrijfsleven en organisaties. Die verschillen moeten we gebruiken. Niet rigide vasthouden aan het verschil tussen universiteiten en hogescholen, maar samenwerken in onderwijs en onderzoek. Het stelsel moet niet de instellingen dienen, maar de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat als je elkaar versterkt, je Nederland, het bedrijfsleven en de studenten helpt. Saxion gaat hier nadrukkelijk op inzetten en nodigt universiteiten, het MKB en studenten uit om mee te denken.”

Professor dr. ing Dave Blank, adviseur van het College van Bestuur, voegt daaraan toe: “We staan voor de uitdaging om, gebruikmakend van onze aanwezige expertise in het hoger onderwijs, als Nederland toonaangevend te blijven. Vooral in de regio’s moeten wij de samenwerking zoeken door aanvullend te zijn. De samenwerking van Saxion met de universiteit, mbo, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moet de komende periode nog meer zichtbaar worden. Gesteund door initiatieven binnen het Nederlands wetenschappelijk onderzoek zoals de Nationale Wetenschapsagenda en ‘crossover calls’, waarbij publiek-private samenwerking essentieel is, kunnen de hogescholen deze ambitie waarmaken. Saxion is bij uitstek geoutilleerd om die rol op te pakken”

In Nederland wordt steeds langer gewerkt; een werkzaam leven van 45 jaren wordt heel gewoon. Geen enkele opleiding kan kennis voor 45 jaren overbrengen. Een leven lang leren is dus bittere noodzaak. De Saxion Parttime School verzorgt het onderwijs voor werkenden. Studeren waar en wanneer het werknemers uitkomt. Per module of een hele opleiding. Eind 2018 zullen er al 1.350 mensen aan de Saxion Parttime School studeren.

Noaberschap
In de 21 eeuw vindt innovatie plaats in volledig open kennisnetwerken. Succesvolle topregio’s (en die kunnen ook buiten de Randstad liggen!) kenmerken zich door dit type netwerken, die samen kennis ontwikkelen. Anka Mulder: “Voor Saxion betekent dat netwerken met bedrijven, organisaties, de overheid, de Universiteit Twente en het mbo. Dat vereist dat je elkaar goed kent, helpt en voor elkaar open staat. Dat is met name de kracht van Oost-Nederland en Saxion gaat die als ‘super noaberschap’ mede verder ontwikkelen.”

Internationalisering
“In Oost-Nederland zijn veel nieuwe kenniswerkers nodig,” vervolgt ze. “Dat kunnen Nederlandse of internationale studenten zijn. Vooral in de techniek en IT zijn de tekorten nijpend. We hebben en krijgen te maken met demografische factoren, waardoor er minder Nederlandse jongeren beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt.

Maar internationaal talent komt echt niet zomaar. De hele wereld aast op ze. Echt niet iedereen in Spanje, Vietnam of Schotland kent de Stedendriehoek of Twente. We hebben een aantrekkelijk aanbod voor ze nodig. Studeren, wonen, beurzen, cultuur, sport, hulp bij een visum en uitzicht op een carrière.

Saxion stelt voor om het wervings- en selectietraject van bedrijven en organisaties naar voren te trekken en samen een interessant aanbod te ontwikkelen voor de internationale kenniswerkers.”