Schildersvakopleiding Zutphen treedt op als werkgever voor leerling-werknemers die een opleiding schilderen volgen. Het kenmerk van een dergelijke opleiding was, dat de leerling-werknemers een dag per week naar school gaan en vier dagen per week lerend werken bij een aangesloten Schildersbedrijf. Sinds januari 2008 bestaat er een blokkenrooster. Hierdoor worden de leerlingen alleen in het laagseizoen (week 44 t/m 16) theoretisch en praktisch geschoold. De overige tijd doen zij praktijkervaring op bij de inlenende bedrijven. Het hoogseizoen wordt op deze manier optimaal benut.

De leerling-werknemers zijn in het laagseizoen vier weken actief in de praktijkleerwerkplaats. Hier verzorgt ROC Aventus de theorie. In de praktijkleerwerkplaats krijgen de leerlingen extra aandacht voor diverse praktische basisvaardigheden, onder leiding van vakbekwame praktijkinstructeurs. De bijscholing naar behoefte vindt onder geconditioneerde omstandigheden plaats.

Praktijkexamens
Schildersvakopleiding Zutphen biedt diverse opleidingen aan: Entree opleiding BBL Schilderen (1 jaar), Niveau 2 Medewerker Schilder (3 jaar), Niveau 3 Gezel (3 jaar) en Niveau 4 Kaderopleiding (minimaal 2 jaar). De praktijkexamens worden op de eigen locatie afgenomen. Elke afsluiting wordt bekroond met een landelijk erkend vakdiploma. In de meeste gevallen zal de leerling aansluitend in dienst treden bij het bedrijf waar hij/zij gedetacheerd was.

Schildersvakopleiding Zutphen biedt de leerling-werknemers een Beroeps Praktijk Vorming Overeenkomst (BPVO) aan voor de duur van de opleiding, rekening houdend met de bepalingen van het arbeidscontract en de CAO. Mocht er bij het inlenende bedrijf tijdelijk geen werk zijn, dan wordt de leerling tijdelijk opgevangen in de praktijkleerplaats. Herplaatsing bij een ander aangesloten bedrijf behoort dan tot de mogelijkheden.

Nieuwste ontwikkelingen
In samenwerking met ROC Aventus, leerbedrijven en het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) draagt Schildersvakopleiding Zutphen zorg voor een gedegen, verantwoorde en brede opleiding. Soms is hiervoor een tijdelijke plaatsing bij meerdere bedrijven gewenst. Leerling-werknemers worden betrokken bij studiedagen, projecten en demonstraties. Zij maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen en  innovaties.

Erkende leerbedrijven
Schildersbedrijven willen graag zelf hun nieuwe medewerkers opleiden en dat willen ze vooral goed doen. De schildersvakopleiding is opgericht door en voor bedrijven. De leerlingen krijgen een werkgarantie voor de duur van telkens één jaar. Elk aangesloten schildersbedrijf is een ‘erkend leerbedrijf’.

 

Meer informatie:
Schildersvakopleiding Zutphen
Dreef 8A, Zutphen
(088) 003 16 00
zutphen@schildersvakopleiding.nl