Engelstalige managementstudies voor de internationale arbeidsmarkt

Wittenborg University is een van de snelst groeiende onafhankelijke internationale hogescholen van Nederland. De particuliere hogeschool ging in 1987 van start. In Apeldoorn studeren ongeveer 600 studenten uit 80 verschillende landen.

Bij Wittenborg, gevestigd in een vleugel van het gebouw van ROC Aventus, ligt de focus op de hoofdthema’s management, internationalisering, diversiteit, duurzaamheid en innovatie. De hogeschool biedt bachelor- en masteropleidingen in ‘The School of Business’ en ‘The School of Hospitality & Tourism’. Wittenborg heeft als doel om ervoor te zorgen dat met discipline overschrijdend en toegepast wetenschappelijk onderwijs de afgestudeerden geschikt zijn voor de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. De opleidingen worden volledig in het Engels gegeven.

Studieprogramma’s
De studieprogramma’s bestaan uit ondernemerschap, marketing, communicatie, gastvrijheidsmanagement, fi nanciën en economie. De IBAspecialisaties (International Business Administration) omvatten ook vastgoedbeheer, informatiebeheer, logistiek en internationale handel.

Bachelor
De bachelor opleidingen worden aangeboden in blokken van zes weken, verspreid over drie jaar. Het opleidingsteam bestaat uit professionals in management, ondernemerschap en sociale wetenschappen. De meeste docenten -uit meer dan tien landen – zijn zelf actief in het bedrijfsleven.

Masters
‘Master of Science’ is een gezamenlijk programma met de Britse Universiteit van Brighton. In Apeldoorn verzorgen professoren van beide universiteiten het onderricht. De studenten kunnen het voltijdse programma in één of twee jaar afronden en daarna in deeltijd verder studeren. Sinds enkele jaren biedt Wittenborg ook een voltijd- en parttime MBAprogramma aan in general management, hospitality management entrepreneurship & innovation. Een MBA wordt wereldwijd gezien als de basiskwalifi catie voor iedereen die in een internationale omgeving een managementpositie vervult.